ประกันชีวิต หรือ วิธีการที่ดี ฉัน ประกัน

● 07. 09. 2014

ประกันชีวิต ควรจะเกี่ยวกับ ทุกคน วันนี้ตลาดมี จำนวนมาก ของการประกันชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ ดีที่จะ ต้องระวัง เพราะทุกคน ไม่ได้ กรมธรรม์ประกันชีวิต ของคุณอาจจะ เพื่อประโยชน์ของคุณ หลายคน กำลังพยายามที่จะ ให้ครอบครัว ของเขา ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นกับเขา ที่เกิดขึ้น ถ้าเขา กลายเป็น ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะ ขจัดความ สามารถในการทำงาน ที่เกี่ยวข้อง มี ความเป็นไปได้ ของการชำระเงิน ของเงินชดเชย ใน กรณีที่มีการ เสียชีวิตของบุคคลซึ่ง นโยบาย จะถูกเขียน ได้รับ เงินทุน จ่าย หลายคนก็ ปิดกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เขา อำนวยความสะดวก ความละเอียดของ สถานการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์หรือ ไม่พึงประสงค์ ใด ๆ อย่างไรก็ตาม การลงนาม ไม่ดี ประกันชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ การประกันชีวิต ถูกจัด และ ไม่ดี หรือ ไม่เพียงพอ จำนวนเงินที่ ผู้ประกันตน อาจจะ ไร้ประโยชน์และ คุณจะต้อง รับมือกับสถานการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ อื่น

ประกันชีวิต มีความยืดหยุ่นและ มีตัวเลือก มากขึ้นในการ ใช้ การวิจัยยัง แสดงให้เห็นว่า คนที่ไม่ได้ มุ่งเน้น ในน้ำท่วม ของผลิตภัณฑ์และเข้าใจ หลักการพื้นฐาน ของพวกเขา เพราะ ข้อผิดพลาด ดังกล่าว เพื่อให้คน สรุป ข้อเสีย และ ประกันชีวิต ยากจน เป็นปัญหาใน โลก มัน เป็นสิ่งที่ดี อย่างแน่นอน ที่จะให้คุณ ส่งหรือ ทำให้ ข้อเสนอ ของการประกัน มากขึ้น เพื่อหาที่ เป็นที่ดีที่สุด สำหรับคุณและ หลีกเลี่ยง ที่ ตรงกันข้าม และโค้ง ที่ดี

ก่อนที่จะ ปิด ของการประกันชีวิต ที่คุณจะต้อง คิดเกี่ยวกับสิ่ง ประกันชีวิตจริง คาดหวังว่า สิ่งที่ การประกัน จำนวนเงินที่ ดีที่สุดสำหรับคุณ และเท่าใด ต่อเดือนสำหรับ พรีเมี่ยม ที่คุณ เต็มใจและสามารถ ที่จะจ่ายเงิน มันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะรู้ว่า ถ้าเราต้องการ ประกันชีวิต ครอบคลุม ความเสี่ยงหรือ ต้องการ ประกันยังได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับ เงินฝากออมทรัพย์ บริษัท ประกันการเดินทาง ตอนนี้มี สอง ประเภทพื้นฐาน ของการประกันชีวิต ความเสี่ยง ด้านการประกันภัยและ การประกันภัย รวม ความแตกต่างระหว่าง ทั้งสอง คืออะไร?

ประกันชีวิต ระยะ ครอบคลุมความเสี่ยง ขั้นพื้นฐาน ของการเสียชีวิต พรีเมี่ยม ที่จ่ายให้ เท่าที่จะ ครอบคลุมความเสี่ยง มีการ รวม องค์ประกอบที่ เงินฝากออมทรัพย์ จึง ไม่ ประหยัดเงิน ระยะเวลาการประกันชีวิต ได้รับการออกแบบ เพื่อที่จะสามารถ ให้ลูกค้ารักษาความปลอดภัย ของครอบครัวของเขา ในกรณี ของการเสียชีวิต ของลูกค้า เพื่อที่จะ สามารถตอบสนอง หนี้สิน เช่น เงินให้กู้ยืม และการจำนอง ของ ประกันชีวิต รวมกัน รวมถึง นอกเหนือจาก โฟลเดอร์ ที่พับ เพื่อให้ครอบคลุม ความเสี่ยง ของคุณ เช่นเดียวกับการ ออมทรัพย์ ส่วน เงินฝากออมทรัพย์ ช่วยให้ การแข็งค่าของ เงินลงทุน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถ แบ่งออกเป็น สอง ประเภทพื้นฐาน ของ ทุน ประกันชีวิต และ ประกันชีวิต หน่วย ที่เชื่อมโยง

• ประกันชีวิต ทุน อาจ สำรวจ เมนู การประกัน เงินบำนาญ ประกัน สากล และการประกัน สำหรับเด็กอายุ มันเกี่ยวข้องกับ ตัวเอง ในการประกัน ในกรณี ของการเสียชีวิต และความอยู่รอด ทุนประกันอาจจะเหมือนกัน สำหรับความเสี่ยงที่ ทั้งสอง หรือลูกค้าสามารถเลือก ทุนประกัน แยกต่างหากสำหรับ การเสียชีวิตและ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวม เพื่อความอยู่รอด กับการตาย ของลูกค้าที่ จะจ่ายเงินจำนวน ที่ตกลงกันไว้ ในการตาย เมื่อลูกค้าเสียชีวิต ที่ส่วนท้ายของ นโยบายการประกันจะจ่าย จำนวนเงิน ที่ตกลงกันไว้ เมื่อครบกำหนด รวมทั้ง ส่วนแบ่ง ใด ๆ ใน การดำเนินการ ประกันชีวิต เป็น เงินทุน สำหรับลูกค้า ผู้ที่ต้องการ มีความคุ้มครอง การประกันภัย นอกเหนือจาก ความเสี่ยงและ ยัง มีหลักประกัน เป็นจำนวนเงินที่ รับประกันการ จนครบกำหนด

• ประกันชีวิต ลงทุน เป็น ประกัน การตาย รวมกับ ความเป็นไปได้ ในการลงทุน ส่วนหนึ่งของ พรีเมี่ยม ในกองทุนรวม ดังนั้น การประกันชีวิต จะช่วยให้ ความแปรปรวน มากขึ้นและ มากขึ้นในส่วน การออมและ การแข็งค่าของ เงินทุน จะขึ้นอยู่กับ คุณ เกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่คุณเลือก มันก็ไม่ได้ แต่ รับประกัน ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ มันเป็นไปได้ ที่จะเปลี่ยน อัตราส่วนเงินทุน ระหว่าง การประกัน และการประเมินผล ของเงินทุน ขึ้นอยู่กับ ทางเลือกของ จำนวนเงินเอาประกันภัยและ ค่าประกัน นอกจากนี้ การกระจายตัวของ เงินทุน ระหว่าง กองทุนรวมที่สามารถเลือกได้ ในช่วง เวลาที่ใช้ใน การเปลี่ยนแปลง การประกัน ในกรณีที่ลูกค้า เสียชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัย จะจ่าย ในกรณีที่ เสียชีวิตหรือ ค่าปัจจุบันของบัญชีของ แต่ละบุคคล หรือ ความเป็นไปได้ ของการชำระเงิน ของทั้งสอง หากลูกค้า ที่อาศัยอยู่ ที่จุดสิ้นสุดของ การทำสัญญาประกัน จะจ่าย เสมอเพื่อ ค่าปัจจุบันของแต่ละ บัญชี

•นอกจากนี้ยังมี ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่สามารถ จะอยู่ใน ประกันชีวิต ประกันเพิ่มเติม นอกเหนือจาก ความเสี่ยง ของการเสียชีวิต ที่มี ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะ ซับซ้อน ชีวิต ของผู้คน บางส่วนของ พวกเขา นอกจากนี้ยังมี การประกัน เสริม เหล่านี้เป็น ตัวอย่างเช่น การเกิดอุบัติเหตุ และ ทุพพลภาพถาวร , โรคร้ายแรง พิการ ปริมาณ ประจำวันของ ความสามารถ หรือ เป็นจำนวนเงิน รายวันสำหรับ โรงพยาบาล

• อุบัติเหตุ รวมถึง เวลาที่จำเป็นสำหรับ การรักษา ของการบาดเจ็บพิการ ถาวร ตายด้วยอุบัติเหตุ

•การประกันภัย โรค ร้ายแรง โรคร้ายแรงพบมากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ปลูกถ่าย อวัยวะ ที่สำคัญ หัวใจแทน วาล์ว , ตาบอด , สูญเสียการได้ยิน และ การเจ็บป่วยที่รุนแรง ที่คล้ายกัน

•การประกันภัย กับ ทุพพลภาพ หากลูกค้า มี ผู้ประกันตนที่จะได้รับ เงินบำนาญ พิการและบอกว่าเขา จะได้รับ การยกเว้น จาก การชำระ เบี้ยประกัน เก็บรักษาไว้ เป็นเงื่อนไข และความต้องการ ที่เกิดขึ้น จากการประกันภัย หากมีการ ตกลงกัน และ เงินบำนาญ ทุพพลภาพ หรือผลประโยชน์ เงินก้อน เริ่มต้นด้วย เงินเดือนของเขา ทันที