ประกันชีวิต หรือ วิธีการที่ดี ของผู้ประกันตน ที่สอง

● 07. 09. 2014

กับ การประกันชีวิต เราได้พบ ในส่วนแรก ของบทความนี้ เรา รู้ว่ามันเป็นสินค้าที่ มีความยืดหยุ่นที่ มีความเป็นไป ได้มากขึ้น นอกจากนี้เรายัง รู้ว่ามี สองประเภท พื้นฐานของการ ประกันชีวิตและ ประกันชีวิต ระยะยาวและ การประกันชีวิต รวม นอกจากนี้ การประกันชีวิตรวม สามารถ แบ่งออก ประกันชีวิต เงินทุนและ การประกันชีวิต หน่วย ที่เชื่อมโยง นอกจากนี้เรายัง รู้ แต่ มันเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ ว่าวันนี้เป็นช่วงใหญ่ของผลิตภัณฑ์ ในด้านการ ประกันภัย และดังนั้นจึง เป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญ ในการเลือก อย่างระมัดระวังและ ถูกต้องหรือ มันก็อาจ เกิดขึ้น ที่คุณเลือกประกัน ผิด เงินประกัน ที่ไม่ดี และแน่นอน ไม่ต้องการ . นอกจากนี้เมื่อ ปัญหาและความไม่สะดวก ของการประกันชีวิต ที่ไม่ดี คุณจะ มีปัญหา นอกเหนือจาก ประกันชีวิตยังสามารถเพิ่ม ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ จะปกป้องคุณ ได้ในระดับหนึ่ง ในบทความ ต่อเนื่อง นี้คุณ จะได้เรียนรู้ ข้อมูลที่ ไม่จำเป็นสำหรับ การประกันชีวิต ที่เหมาะสม ลองดูว่า จำนวนเงินที่ เป็นสิ่งที่ดี เพื่อประกัน ว่าจะเป็น ระยะเวลา ของการประกันไม่ว่าจะ มี การยกเว้นภาษี เป็นไปได้ ซึ่งเป็น สัญญา การอัพเกรด ที่ดีและ วิธีการจัดเรียง ประกันชีวิต

ในสิ่งที่ จำนวนเงินที่ เป็นสิ่งที่ดี เพื่อประกัน ?

ทุนประกันเป็นแนวคิดที่ สามารถอธิบายได้ด้วย ความจริงที่ว่า มัน เป็นจำนวนเงินที่ ได้ตกลงกันไว้ ในสัญญา ประกัน ตามที่ เงินจำนวนนี้ เพื่อตรวจสอบ จำนวนเงินที่ ชดเชย ความเสี่ยงใน กรณีที่มีการ เรียกร้อง บ่อยครั้งที่ เงินจำนวนนี้ ยัง ถูกนำมาใช้ เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบี้ย แต่สิ่งที่เป็นจำนวนที่เหมาะสม ของการประกัน ? ดังกล่าวว่า มันยังไม่เพียงพอ แต่อีกครั้ง ประกันที่ สามารถจ่าย ได้และ ไม่ทำลาย ทางการเงินของคุณ ดังนั้นผลรวม ที่เหมาะสม สำหรับการตาย ของผู้ประกันตน ที่ได้มาจาก รายได้ประจำปี มันควรจะเป็น ได้ถึงห้าครั้ง รายได้ต่อปี เป็นครั้งที่สอง จำนวนเงินที่ ผู้ประกันตน จะต้องตรงกับ ความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้าของ ผู้ประกันตนและ ความต้องการของเขา หรือภาระผูกพัน ใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ครอบครัว

วิธีการเลือก ระยะเวลา ของการประกัน หรือไม่

ระยะเวลา ขั้นต่ำที่แนะนำ ของการประกัน การชำระเงิน ที่มี พรีเมี่ยม ตามปกติ จะมีการพิจารณา นโยบายการประกัน สำหรับ ระยะเวลาสิบปี ประกัน สั้น เป็นสิ่งที่ดี เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เฉพาะเจาะจงเช่น การรักษาความปลอดภัยของสินเชื่อ ลีสซิ่ง แน่นอนว่ายังมี สูตร ที่ เป็นความจริง อีกต่อไป ระยะเวลา ของการประกันอีกต่อไป ระยะเวลาในการ คุ้มครอง และจึง จะสูงขึ้น แม้จะ เป็นไปได้สำหรับ ค่า เงิน ดังนั้นมันจึง เป็นสิ่งที่ดี ที่จะออก นโยบายการประกันที่ นานพอ ประโยชน์จากการนี้ เหมาะสำหรับคุณ

พวกเขาสามารถ เก็บภาษี บรรเทา ?

สำหรับบาง ประเภทของการประกัน ก็เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุ การหักภาษี แต่คุณ ต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ ต่อไปนี้ห้า เกณฑ์แรก คือการที่ ผู้ถือกรมธรรม์ต้องได้รับการ ประกันตน ได้ดี เกณฑ์ ที่สองคือ ว่าคุณมี การเจรจา สัญญาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ห้าปี เกณฑ์ ที่สามคือ ว่าข้อตกลง การเจรจาต่อรองต้องจบ ใน ปีเมื่อ มีชีวิตอยู่ ถึงหกสิบ ปี เกณฑ์ ที่สี่คือ ว่าสัญญาจะต้องมี ความเสี่ยง ของความเสี่ยง การเสียชีวิตหรือ การอยู่รอด ถ้า บริษัทตกลง จำนวนเงินที่ ครบกำหนด จะต้อง ปฏิบัติตาม ข้อ จำกัด ขั้นต่ำของ จำนวนเงินเอาประกันภัย ในการเชื่อมต่อ ที่มีระยะเวลา การประกัน เกณฑ์ ที่ห้า คือการที่ เป็นไปได้ของ การยกเว้นภาษีไม่ได้ นำไปใช้กับ การประกัน ความเสี่ยง ไม่ ครอบคลุม ความเสี่ยง ของการอยู่รอด ในทำนองเดียวกัน พรีเมี่ยม ที่จ่าย สำหรับการประกัน ที่มี ยัง ไม่ได้ มีสิทธิ์ได้รับ การยกเว้นภาษี

เมื่อมัน เป็นสิ่งที่จำเป็น ในการปรับปรุง สัญญา หรือไม่

เมื่อคุณได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ของการประกันชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการทำสัญญา เป็นประจำและ คิดว่ามันผ่าน มาอีกครั้ง หลังจากใช้เวลานาน กว่าสามปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใน รายได้ของคุณ สถานการณ์ ครอบครัว ใน ความต้องการของคุณ ดังนั้น นโยบายการประกัน ของคุณอัพเดท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณ ได้รับ บริษัท ประกันของคุณ ในกรณีที่ สถานการณ์ ไม่เป็นที่พอใจ ช่วย ไม่ได้ที่จะ ทำให้คุณผิดหวัง ในชีวิตของ คุณยังสามารถ ได้รับใน สถานการณ์ที่คุณ จะไม่สามารถ ที่จะจ่ายค่า เบี้ยประกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง สำคัญที่จะต้อง ติดต่อ บริษัท ประกันภัยและเริ่มที่จะ ดำเนินการกับมัน คุณสามารถขอ เลื่อนการ ชำระเงิน เบี้ยประกัน ที่ลดลง การระงับ การชำระ เบี้ย ประกัน โอนไปยัง รัฐโดยไม่ต้องจ่าย เบี้ยประกัน ตำแหน่ง ของผู้ใช้นี้ และ ยัง ให้คุณ มีความสนใจ ในการแก้ไข สถานการณ์ที่ หลีกเลี่ยงการ กู้คืน หนี้ ยกเลิกสัญญาเสียเปรียบ อยู่เสมอ สำหรับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ ดีถ้าคุณต้องการ ที่จะยกเลิกสัญญาอ่าน ขั้นตอนนี้ ดีพอที่จะ คิดเกี่ยวกับ ถ้า มันเป็นเพียง ช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อคุณไม่ สามารถจ่ายเงิน ประกันจะจ่ายให้ รบกวน เพียงเพื่อที่จะ ดำเนินการต่อไป หนึ่งในขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้น

วิธี สามารถจัด ประกันชีวิต ?

ที่ง่ายที่สุดที่ จะเจรจาต่อรอง การประกัน ชีวิตคือการไปที่ สาขาใกล้บ้านหรือคุณ สามารถติดต่อ นายหน้าประกันภัย ชนิด ของการประกันชีวิต การเจรจาต่อรอง นี้เป็น ส่วนบุคคลสำหรับแต่ละ บุคคลที่ แตกต่างกันและ ดังนั้นจึงไม่ สามารถจัด ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ได้ยิน ขอให้ ทุก สิ่งที่คุณสนใจ และ สิ่งที่คุณต้องการ ที่จะรู้ว่า ไม่ต้องกังวล จากที่นี่ กับคุณ ว่าพวกเขาเป็น ไม่ได้ชำระสำหรับ ข้อเสนอแรกเสมอ ไปที่ การแข่งขันและ หาวิธีการที่ สัญญาของคุณ มองไปที่ พวกเขา ก่อนที่จะเซ็น สัญญากับที่ปรึกษาเพื่อเลื่อนดู เงื่อนไข การประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเว้น ของการประกัน และ ทิ้งทุกอย่าง เพื่อชี้แจง เพื่อให้ คุณสามารถที่จะ เข้าใจ มันเป็นความอัปยศ ที่ คุณไม่เข้าใจ ตำรา ถ้าคุณรู้สึกว่า ตัวแทนประกันหรือที่ปรึกษา ไม่เหมาะกับคุณ และคุณรู้สึก ว่ามันเป็นเพียง เพื่อประโยชน์ ของตัวเองและ ไม่ได้ เพื่อประโยชน์ของ คุณรู้สึกอิสระ ที่จะติดต่อ ที่ปรึกษา มันเป็นทางเลือก ของคุณฟรี ที่ปรึกษาด้าน การประกันภัย จะช่วยให้คุณ หาประกัน ชีวิต หนึ่งที่จะ นั่ง โดยตรงกับ คุณดังนั้น กับเขา เกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเงินของคุณ พูด ตรงไปตรงมา ทำให้รู้สึกไม่ ที่จะขับรถ เทียม ออก รายได้ จากนั้นก็ อาจจะเกิดขึ้น ว่าประกัน ของคุณจะ มีค่าใช้จ่าย ต่อเดือน สูงจริงๆ และคุณ โหลด งบประมาณของคุณ