โทรศัพท์ ราคาแพงใน การให้กู้ยืมเงิน ไม่ใช่ธนาคาร

● 07. 09. 2014

เราแต่ละคน ก็ เคยพบ การโฆษณาใน รูปแบบการ โทรหาเรา เราจะ ให้ยืม โดยไม่ต้อง เอกสารที่ไม่จำเป็น ได้อย่างรวดเร็ว และรอบคอบ คนที่อยู่ใน ความทุกข์ ทางการเงิน แล้ว มักจะไม่ สามารถต้านทาน การโทร ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ผลที่ได้ แต่ สามารถต่อต้าน มากเมื่อ มาถึง การเรียกเก็บเงินโทรศัพท์

บางครั้ง ในขณะที่มัน มีผล การแก้ไขสินเชื่อผู้บริโภค พระราชบัญญัติ ซึ่งห้าม การเจรจาต่อรอง ของสินเชื่อ ใช้ สาย โทรแต่บางส่วนของบริษัท ที่ไม่ใช่ ธนาคารที่มี อย่างต่อเนื่อง พยายามที่จะ หลีกเลี่ยงการ อย่างใด กฎหมายนี้ ผลที่ตามมา ก็ อาจเกิดขึ้นที่ ผู้กู้จะ จ่ายเป็นจำนวนเงิน ที่สูงมาก สำหรับการโทร โทรศัพท์ กว่าที่พวกเขา ได้รับ เป็นผลจากการ ยืม เช่นสิ่งที่ เป็นที่น่ารำคาญ มากและ แน่นอนผู้สมัคร ที่มีศักยภาพ ไม่สามารถจ่าย ทางอ้อม ในกฎหมายในความเป็นจริง ดูเหมือนว่าจะ พบได้ทุกที่ และบางครั้งก็ ไม่ได้อยู่ที่ ยาก ทั้งหมด การแก้ไขกฎหมาย สินเชื่อผู้บริโภคคือการเรียนรู้ ในส่วน ที่จำเป็นต้อง ใช้ไม่ได้กับ ธุรกิจ เงินให้สินเชื่อด้อย ธนาคาร จึง หลีกเลี่ยง กฎหมาย ก็ หมายความว่าคุณ มีความสนใจใน การขอสินเชื่อครั้งแรกที่ ตรวจพบว่า ไม่มี การค้า หากคุณพบว่า คุณเกิดขึ้นที่ จะเป็นเจ้าของ แล้ว ในการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม อย่างต่อเนื่อง ค่าโทรศัพท์ แล้ว แปลกใจที่ ผู้สมัครไม่เป็นที่พอใจ มาก หนึ่งยัง สามารถตอบสนอง กับการปฏิบัติเมื่อ บางส่วนของ สาย ฟรีหลังจากที่ ในขณะที่ เสียง โดยอัตโนมัติสลับ ไปยังสายในอัตรา สิบของ เงินยูโร ต่อนาที การตรวจสอบ ในเชิงพาณิชย์ แต่สำหรับ พฤติกรรม การพิสูจน์ ดังกล่าวอาจ ยัง กำหนด ปรับในยูโร ล้าน ที่ทุกคน ควรจะ คิดว่า

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแล ของสมาคม ผู้ประกอบการของ เครือข่ายมือถือ นอกจากนี้ยัง อยู่ใน ความผิด ที่แตกต่างกัน กับผู้ให้บริการ หลายครั้งที่ มันเกิดขึ้น ที่คุณไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่า การให้บริการในความขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม นี้ใช้เฉพาะกับ การให้กู้ยืมเงิน ของผู้บริโภค ซึ่ง เป็นเงินให้กู้ยืม เท่านั้น เนื่องจาก ได้รับ ให้กับประชาชน ถ้าคุณเป็นนัก การธนาคาร ที่ไม่ สามารถปกป้อง สถาบัน กันแล้ว เขามีโอกาสที่ดีที่ จะผ่าน พฤติกรรม ที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาคือ ส่วนใหญ่ ที่ แสดงให้เห็นถึง การให้ สินเชื่อผู้บริโภค สำหรับบุคคลที่เป็นปัญหามาก แต่ เมื่อมันมาถึง การละเมิดกฎหมายเพื่อให้แต่ละ ของผู้ประกอบการ สามารถที่จะ ในทางเทคนิค ระงับการให้ บริการดังกล่าว ปัญหาคือว่า ผู้ให้บริการ มักจะมี ไหวพริบ มากและ เพียงแค่นำเสนอ เงินให้กู้ยืมแก่ เจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว และผู้ประกอบการ เพื่อให้ พวกเขาไม่ สามารถเข้ามาใน ความขัดแย้งกับพระราชบัญญัติเครดิต ของผู้บริโภค เพราะใน กรณีเช่น ชนิดของ ลูกค้า นี้ ใช้ไม่ได้

ตรวจสอบ ธุรกิจ ที่มี เวลา ในการตรวจสอบ การร้องเรียน ทุก ถึงสองเดือน ซึ่งอาจจะ ไม่ดีที่สุด อย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภค จะ ในกรณี เมื่อต้องรับมือ กับ การให้กู้ยืมเงิน อย่างรวดเร็ว และไม่ ควรประพฤติ ธนาคาร ใด ๆ อย่างระมัดระวัง และ อย่างละเอียดเพื่อ หาวิธีหลาย จ่ายจริงสำหรับ การโทร สมาคม เครือข่าย โทรศัพท์มือถือ ในความร่วมมือกับ หน่วยงาน การสื่อสารโทรคมนาคม นำ ข้อมูลฟรี ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ ซึ่ง จะค่อนข้าง ดีที่จะใช้ ในกรณีที่ คุณเป็นผู้สมัครสำหรับการกู้ยืมเงิน ไม่ใช่ธนาคาร และ กังวลเกี่ยวกับ เท่าใดเงินที่ อาจจะมีมูลค่า โทรศัพท์ไปไม่ทราบจำนวน