ประโยชน์ของการ ประกันชีวิต

● 07. 09. 2014

ใน เวลาที่ไม่แน่นอน ของวันนี้ เมื่อคุณไม่เคย รู้ว่าสิ่งที่ สามารถ เกิดขึ้นกับเขา ก็จ่าย ที่จะออก ประกันชีวิต ประกันชีวิต เป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการประกัน ขอบคุณเขา เราสามารถให้ ครอบครัวหรือ คนที่คุณรัก ในกรณีที่ เสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่ร้ายแรงของผู้ประกันตน นอกจากนี้ยัง สามารถใช้รูปแบบ ของการประกันชีวิต ทุน ซึ่ง สามารถนำมาใช้ เพื่อ การออมและการ ทางการเงิน ในอนาคตเมื่อ มนุษย์มี การลดลงของ การผลิตและการ ลดลงยังเกี่ยวข้องกับ การประเมินผล ทางการเงิน โดยนายจ้าง คุณ ถามว่า เขาเคย จ่าย ที่จะใช้ ประกันชีวิต ? ไม่กี่บรรทัด ถัดไปคุณ จะได้เรียนรู้ ว่าทำไมมัน อาจ จ่ายให้ ประกันชีวิต ดังกล่าวอาจ จะต้องจ่าย ถึงแม้ว่าผู้ประกันตน ไม่มีอะไร ที่จะต้อง

แน่นอนไม่ น่าจะ คิดเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ ที่เลวร้ายที่สุด สิ่งที่ชีวิต มีให้ แต่คุณ ต้องตระหนัก ว่าถ้ามีเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ในรูปแบบของความเสียหาย ที่รุนแรงต่อสุขภาพ จริงๆ หรือแม้แต่ การเสียชีวิตของผู้ประกันตนในครอบครัว ประสบความสูญเสีย ของมนุษย์ ที่ดีและ ยิ่งกว่านั้น มากอย่างรวดเร็ว จะได้รับเป็น เพราะ ปัญหาทางการเงิน ของรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง มากน้อย รับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน เมื่อมี จำนวนมากของ คนสละ เงินให้สินเชื่อจำนอง และหลายคน ยัง ต้องเผชิญกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก การรักษาความปลอดภัย ของครอบครัว ดังกล่าวอยู่ใน ขณะนี้ การแก้ปัญหา ควรที่จะ คิดว่าทุก สถานการณ์อันตราย ที่เป็นไปได้ กับ การประกันชีวิต สามารถ ของสมาชิกในครอบครัว อื่น ๆ จากการประกันภัย เพียงแค่ต้อง ได้รับ เงินทุน ในการชำระหนี้ ของ สินเชื่อจำนองหรือเพื่อ รักษามาตรฐาน ในปัจจุบันของคุณ ในการดำรงชีวิต ประกันชีวิต จึง สามารถหลีกเลี่ยง เงินสด สถานการณ์ วิกฤตใน กรณี ของครอบครัวและ คนใกล้ชิด

ในกรณีที่ เงินทุน หรือ การลงทุน ประกันชีวิตรวม ความคุ้มครอง รวมกับ การแข็งค่าของ เงิน ลงทุนเพราะนอกจาก จะปกป้อง ยังเป็น ตัวเลือกที่สะดวก ที่จะได้รับ เงินฝากออมทรัพย์ ทรัพยากรทางการเงิน ที่ฝังตัว เพื่อเพิ่มมูลค่า ผ่าน การประกัน เงินทุนและ เป็นผลให้ คุณสามารถมอง ไปข้างหน้าจะ มีรายได้ ที่น่าสนใจ ส่วนหนึ่งที่ ได้รับการรับรอง ทางการเงิน ผ่าน การแข็งค่าของ อัตราดอกเบี้ย ที่น่าสนใจ ร่วมกัน แล้ว น่าสนใจมากขึ้น ใน รายได้

ประกันชีวิต ทุน จะ สามารถอธิบายได้ว่าส่วนใหญ่ ปิด ที่สองของ ประเภทนี้ ที่ทำให้ คน ไปสู่ความตายแต่ยัง คาดหวังในชีวิต ความเป็นไปได้ อีกประการหนึ่ง ที่น่าสนใจ สำหรับการประกัน ดังกล่าวเป็น ความสามารถในการ เจรจาต่อรอง เพื่อประโยชน์ของ ผู้รับประโยชน์ ซึ่งในกรณี ของการตายของ ผู้เอาประกันจะได้รับเงิน โดยไม่ต้องประกัน ว่าคนที่ จะรวมอยู่ ในการดำเนินการ ภาคทัณฑ์ ผู้รับผลประโยชน์ ดังกล่าว อาจจะเป็น คนที่ต้องการ ประกันตน เพื่อรักษาความปลอดภัย ในอนาคตใด ๆ หรือ ช่วยเขา ออกจาก ทางการเงิน ประกันชีวิต เป็นตัวแปร มากและ พารามิเตอร์ สามารถเปลี่ยนแปลง ในทางที่ ตรง ตามความต้องการในปัจจุบัน จ่ายฟิวส์ พิเศษ สามารถอ้างได้ว่า เป็นภาษีรายการ หักลดหย่อน ซึ่งจะ นำ โบนัส มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของ การยกเว้นภาษี

ในเว็บไซต์ต่างๆ มีการเปรียบเทียบ ราคาของการประกัน เพื่อให้ ในยุคปัจจุบัน ก็ไม่จำเป็น ที่จะหลีกเลี่ยง การประกันภัย ส่วนบุคคลและ หาจัดการที่ ดีที่สุด ที่มีความยาว เพียงไม่กี่คลิก และคุณมี มาก รายละเอียดภาพรวม ของ สิ่งที่แต่ละ บริษัท ประกัน เสนอ ประกันชีวิต ถูกนำมาใช้ เพื่อให้ครอบคลุม ทุกความเสี่ยง ต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต สามารถประกัน ความเสี่ยงของ การเจ็บป่วยที่รุนแรง เกิดอุบัติเหตุ กับ ผลที่ตามมา อย่างถาวร หรือเสียชีวิต นี้แน่นอน ไม่ได้ ทุกอย่าง ในตลาดและ สามารถได้ เช่นเดียวกับการ ประกัน ต่างๆ ในโรงพยาบาล จำเป็นต้อง ประกัน ชดเชย รายวัน, การสละสิทธิ์ ประกัน ของ พรีเมี่ยม ประกันภัย ลาป่วย และไม่ชอบ ประกันชีวิต พารามิเตอร์ สามารถตั้งค่า ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ปัจจุบัน ของชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น สิ่งสำคัญที่จะ พูดถึงว่า การมีส่วนร่วม ของนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง ประกัน ชีวิตส่วนตัว ได้รับการยกเว้น จาก ภาษี รายได้ส่วนบุคคล ได้ถึง € 30,000 ต่อปี จัด ประกันชีวิต อย่างแน่นอนไม่ได้ ยาก อย่างที่มัน สามารถจัด ในระหว่างการประชุม เดียว กับ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ธนาคาร จัด ประกันชีวิต แน่นอนสามารถ แนะนำ เป็นขั้นตอน ที่เหมาะสม อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถ ให้ คนที่คุณรัก และครอบครัว ในกรณี ที่เลวร้ายที่สุด