ผู้บริโภค ความผิดพลาด ที่เป็นอันตราย

● 07. 09. 2014

กฎหมายพยายามที่จะหาจับ โจร ต่างๆ สำหรับส่วนใหญ่ ของผู้ค้า เป็น กำไร ครั้งแรก จากการซื้อขาย เป็นครั้งคราว แต่ ใช้กับการกระทำ ที่ไม่เป็นธรรม ที่ค่าใช้จ่าย ของผู้บริโภค ที่ มักจะไม่สามารถ ปกป้อง อย่างต่อเนื่องเพราะ พวกเขารู้ว่า สิทธิของตน อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่เรา จึง ควรระมัดระวังในการ ช้อปปิ้ง ? หนึ่งใน การแก้ไขพระราชบัญญัติเครดิต ของผู้บริโภคห้าม สิ่งที่ แตกต่างกันและ หนึ่งในนั้นคือ การให้ เงินกู้ยืม การจับกุม ไม่มีเหตุผลหรือใช้ การเจรจาต่อรอง สาย โทรแพง เงินกู้ยืม บางส่วน ไม่ใช่ธนาคาร แต่ อย่างต่อเนื่อง พยายามที่จะ หลีกเลี่ยง กฎหมายว่าด้วย การใช้ประโยชน์จาก ความจริงที่ว่ากฎหมาย ดังกล่าว ไม่ได้ นำไปใช้กับ ผู้ประกอบการ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาขอให้ ผู้สมัคร ขอสินเชื่อ กับมันหากพวกเขามี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เมื่อ ผู้สมัคร ขอสินเชื่อ ในยืนยันแล้วใน การปฏิบัติ ให้ยืมใช้ สิ่งที่ระเบียบใหม่ พระราชบัญญัติ สินเชื่อผู้บริโภค ไม่ได้รับอนุญาต ฉันกำลัง จะ เจอ ผู้ให้กู้ บังคับให้ ผู้กู้ ที่จะเรียก ราคาแพง จ่ายเส้น

นี้ ส่งผลให้ จำนวนเงินที่ มักจะ มีราคาแพงกว่าเงินกู้ทั้งหมด ตัวเอง ถ้าไม่ได้ จริงให้ ผู้ให้บริการ บัตรเครดิต บางครั้งก็ เรียกว่า หมายเลขโทรฟรีแต่หลังจากที่ ในขณะที่พวกเขากำลัง เรียก ผู้สมัครที่ พึ่งพา สาย อัตโนมัติ ในอัตรา ประมาณ 90 € เป็นเวลาหนึ่งนาที โดยใช้ เส้น พุ่งสูง เหล่านี้ ของการตรวจสอบ ธุรกิจ ยัง อาจกำหนด ปรับไม่เกิน 20,000,000 €, เป็นหลักประกันในการ ขอ ตั๋วแลกเงิน หรือ เช็ค อีกประการหนึ่งที่ ผู้ให้บริการ สินเชื่อ ข้อผิดพลาด จะขอ การจับกุม ไม่มีเหตุผล ของ การเรียกร้อง ของพวกเขา มูลค่าของ ทรัพย์สินที่จำนองโดยไม่จำเป็น ไม่ควร เกินจำนวน ที่กำหนด แต่มันเป็นเรื่องธรรมดา มาก เช่น จำนำไม่ถูกต้อง และตรวจสอบ เชิงพาณิชย์สำหรับ เธอ อาจกำหนด ปรับ ล้านยูโร ซึ่งจะ แต่ละคนและทุก ผู้ให้บริการ บัตรเครดิต ควรจะ พิจารณา ไปข้างหน้า ถ้า เขาจ่าย ดังกล่าว มีความเสี่ยง ตอนนี้จะ พึ่งพา มากขึ้นใน บันทึกข้อตกลง โดยตรง ที่ทนายความเพราะ สัญญากับ ที่เรียกว่า . การบังคับใช้ คำสั่งโดยตรง จะช่วยให้ ศาลล้มเหลวในการ แก้ไข ข้อพิพาท และ การบังคับใช้ หนี้ผู้บริหาร โดยตรง

บทที่ แยกต่างหาก นั้น ประกอบด้วย การสาธิต การจัด กิจกรรม ที่มักจะ ให้ความช่วยเหลือ และ เทคนิคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พยายามที่จะ คิดค้น วิธีการใหม่ ๆ ในการที่ พวกเขาอาจจะ สามารถที่จะ ขายสินค้า เกินราคา ของพวกเขา ลูกค้าที่ ไร้เดียงสา หนึ่งในเทคนิค ที่มีการ จัดกิจกรรม การสาธิต ในต่างประเทศ ภายใต้หน้ากากของการเดินทาง การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อของ บางอย่างที่ ส่งออกไปยัง ผู้เข้าร่วม ต่างประเทศและ มัน จะเป็นปัญหา สภาพแวดล้อมที่ ต่างประเทศและ การขาดความรู้ ของ ภาษาท้องถิ่น ยังสามารถทำงาน เป็นปัจจัยที่เพิ่ม ความเสี่ยง ของผู้เข้าร่วม ใน กิจกรรมดังกล่าว

หลายครั้งใน อดีตที่ผ่านมา ก็ยังคง กรณีที่ ลูกค้า ถูกทิ้งไว้ กับผู้ขาย ในต่างประเทศที่ ผลักดัน ให้พวกเขา ที่จะได้รับ บางส่วนของ พวกเขา ซื้อผลิตภัณฑ์และลูกค้าไม่สามารถ ติดต่อคน จากการเดินทาง ของเขาจึง กลัว ความกดดันและ ยอมจำนน กับสินค้า ที่คุณได้ซื้อ ใน ราคาที่ เสียเปรียบ ถ้ามัน คือการขาย ภายในสหภาพยุโรปยังคง สามารถที่จะช่วย ตรวจสอบ ธุรกิจ ผู้ขาย อย่างไรจะ ทราบดี และดังนั้นจึง มักจะ ได้รับการพิสูจน์ การใช้ที่ดิน ที่ยาก อย่างน่าทึ่ง ด้านนอกของ บริเวณนี้ ในกรณีเช่นนี้ คุณ ไม่สามารถ พึ่งพาระดับต่ำสุด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของการป้องกัน ค้ำประกันโดย กฎหมายยุโรป จัดงานของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นความพยายามที่จะหลบเลี่ยง ความเป็นไปได้ ของการถอน ลม ๆ แล้ง ๆ ด้วยความช่วยเหลือของ ข้อตกลง การไกล่เกลี่ย สนธิสัญญา นี้ได้รับการ ลงนามโดยลูกค้า ที่ไว้วางใจ ร่วมกับ การเดินทางหรือ สัญญาซื้อขาย ตัวแทนจำหน่ายจากนั้น ขึ้นอยู่กับ ความเป็นจริง ว่ามีเพียง ลูกค้าที่ถอนตัวออกจาก การทำสัญญาและ ข้อตกลงที่ หน่วยงาน ก็ ลืม หรือ สังเกตเห็น มัน

ลูกค้าควรจะอยู่ใน กรณีนี้ โอกาส ของเขา ที่จะกู้คืน ตัวเลข การลงทุน ทั้งหมด แต่ถึงแม้ว่าการทำสัญญา กับลูกค้าและ ลงทะเบียน ในเวลาและ เนื่องจาก ถอนตัว จากการไม่ได้ มากโอกาส ที่จะกู้เงิน เป็นตัวกลาง เพราะส่วนใหญ่ของกรณี เหล่านี้ ยืน คนที่ สามารถ ตรวจสอบได้ ไม่ดี ถ้าตัวแทนไม่ได้ติดต่อสื่อสาร ในทุก กับลูกค้า ไม่มีทางเลือก อื่นนอกเหนือจาก ที่จะไปศาล ที่จะแก้ปัญหา ความขัดแย้ง กรณี หนึ่งในเทคนิค ของ ผู้ค้าเหล่านี้ ยังเป็น สัญญาที่มีการ ลงนามใน นอกธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถ เพียงแค่ การจัดกิจกรรม การสาธิต ใน ห้องโถงของ โรงแรม หรือร้านอาหาร ที่ รายงาน ก่อนหน้านี้ ที่

สถานประกอบการ ของ บริษัท เหล่านี้ เพียงแค่ใส่ ข้อมูล ว่าสัญญาสรุปได้ ในสถานที่ แต่ ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไข ที่กำหนดโดย กฎหมายและ มีความจำเป็น ที่จะต้องพิจารณา ว่า นี้เป็นจริง การซื้อที่ การบรรยาย ที่จัดขึ้นใน ห้องโถง ของโรงแรม ซึ่งเป็นที่ ขายทั่วไป และ ประเภทของธุรกิจ จริงๆ สามารถคาดหวัง ของผู้บริโภค ถ้า ในห้องโถงของ ร้านอาหารหรือ ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ได้ ลงนาม แล้วแน่นอน ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้บริโภค ควรคาดหวังว่า การขายสินค้า ที่นี่ แต่ ยังคงเป็น ภาระการพิสูจน์ เกี่ยวกับ ลูกค้าและ ต้องแสดงให้เห็น ว่ามันไม่ใช่ สถานที่ประกอบธุรกิจ บริษัท มักจะ ซ่อน ความตั้งใจ ของพวกเขา ภายใต้ สัญญา การชนะ ที่ ได้รับรางวัล ผู้โชคดีได้ รายงานว่า ได้รับ การบรรยาย ซึ่งจะมีขึ้น ใน จุดประสงค์ที่ รายงานโดย การจัดตั้ง

นอกจากนี้ยังมี กรณี ที่ผู้บริโภค ในร้านค้า ที่ได้รับอนุญาต ในการส่ง สินค้าและ หลังจากเราได้รับ การส่ง ต่อไป ปรากฏ แจ้งให้คุณ จ่ายเงิน ที่สูงขึ้นมาก และสัญญาของ การส่ง แพคเกจ เพิ่มเติม ลูกค้า มักจะ สั่งซื้อ สินค้าที่มี ความคิดที่ว่า พวกเขาจะ ถูกส่งไป เพียง หนึ่ง การจัดส่ง และสินค้าอื่น ๆ แล้ว ไม่สนใจ ภายใต้ ประมวลกฎหมายแพ่ง อาจจะไม่ ส่งคืนสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยไม่ต้อง ส่ง คำสั่งซื้อ ความยากลำบากใน บาง ร้านค้าที่ สั่งซื้อทางไปรษณีย์สามารถพบได้ใน คำสั่ง ว่าในขณะที่ กระบวนการ อื่น ๆ แจ้งให้ ร้านค้าแต่ข้อมูลที่ จะต้อง ถูกซ่อนไว้ อย่างชาญฉลาด ในการพิมพ์ ที่ดี

สุดท้าย ของเทคนิค ที่เป็นอันตราย ที่อธิบาย คือการ ร้านค้าปลีกออนไลน์ เตรียม ผู้บริโภคเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ ที่จะกลับ สินค้าภายในสิบสี่วัน ลูกค้าที่ เลือกสำหรับการ เก็บส่วนบุคคล ของสินค้าที่ สั่งซื้อ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ค้าปลีก กำลังพยายามที่จะ ซื้อเฉพาะ จัดเป็น สำรองห้องพัก ออนไลน์ของคุณ มี ความเป็นไปได้ ของ การเก็บค่า สินค้า สัญญาซื้อขายเป็นแล้ว มักจะ ปิด ขึ้นที่ ร้านซึ่ง ดูเหมือนความตั้งใจ ที่ชัดเจนของ ผู้ประกอบการ แพคเกจ ที่มี การส่ง คำสั่งซื้อจะถูกนำเสนอ จากนั้น การซื้อ ในร้านของเราและในกรณีนี้ ลูกค้าไม่ได้ มีสิทธิตามกฎหมายที่ จะถอนตัวออก จากสัญญาภายในสิบสี่วัน อย่างไรก็ตาม การซื้อ อิเล็กทรอนิกส์เป็นลูกค้าจึง ควรมีสิทธิที่ จะถอนตัวออก จากสัญญาภายในระยะเวลา ดังกล่าว