ประกัน อุบัติเหตุรถยนต์

● 07. 09. 2014

เมื่อนำ รถไปข้างหน้า ทุกคนควรจะ นับบน ความเป็นไปได้ ในเชิงลบ ของสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ เจ้าของรถควรคำนึงถึง ความเป็นไปได้ ของการ ชนหรือความเสียหาย อื่น ๆ ไปที่รถ แม้กระทั่งคนขับรถ ที่ดีที่สุด ในโลก ที่สามารถอยู่ใน อุบัติเหตุทางรถยนต์และในขณะที่ มัน อาจไม่มี ความผิด ใด ๆ ฉัน ไดรเวอร์ บางครั้ง อาจทำให้เกิด รอยบนฝากระโปรง ซึ่งจะมีมูลค่า ค่อนข้างใหญ่ สำหรับรถรุ่น ที่มีราคาแพง รถดีอาจ กลายเป็น แม้ ในลานจอดรถ และมา อันตราย เพียง เมื่อมีคน ประมาท เขาไม่สามารถ ประเมิน ระยะห่างจากสถานที่ของ การทำงาน ขี้ขลาด ที่เกิดเหตุ ออกไป ด้วยเหตุนี้ เจ้าของรถ ทุกคนควร ชอบที่จะ ซื้อประกัน แต่วิธีการที่ มีประกันรถ ที่ตั้งอยู่ใน ลักษณะที่ ว่าเจ้าของ ในกรณีที่เกิด ความเสียหายให้กับ ยานพาหนะป้องกัน ? มัน จะพยายามที่จะ ร่าง ไม่กี่บรรทัด ต่อไป

ประกันอุบัติเหตุ และ จุดประสงค์ของมัน อาจจะเป็น ที่ชัดเจน จากชื่อ มันจะ ปกป้อง เจ้าของรถ จากความเสียหายที่เกิดจากการ เกิดอุบัติเหตุ การโจรกรรม ป่าเถื่อน ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน ของรถแต่ยังอยู่ใน กรณีที่ความเสียหาย จะลงโทษ องค์ประกอบของธรรมชาติ โดยการประกัน อุบัติเหตุ ที่ครอบคลุม ความเสียหายต่อ ยานพาหนะ ในกรณีที่ เจ้าของรถที่เกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ ในกรณี ตรงข้ามคือ เมื่อ เจ้าของรถทำให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหาย ที่จ่ายโดย ผู้กระทำผิด การประกันภัยความรับผิด ประกันอุบัติเหตุ ในกรณีส่วนใหญ่ ของสัญญา ระยะเวลา ไม่ จำกัด และ สามารถยุติ เฉพาะเมื่อ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร

แต่ ตามสิ่งที่ ตัวชี้วัดที่ จะได้รับ ความสนใจในการ ทำประกันภัยรถยนต์ ควรปฏิบัติตาม ? ตัวเลือกแน่นอน จะ ต้อง มุ่งเน้นไปที่ ขอบเขต ของค่าใช้จ่าย ของการประกัน ปริมาณของ การมีส่วนร่วมและ ช่วงของการบริการ ให้ความช่วยเหลือ บริการให้ความช่วยเหลือ หมายถึงบริการ ที่ บริษัท ประกันภัย ให้บริการฟรี หลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ มันอาจจะ ชำระเงินคืน ของที่พัก ลาก ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือบริการ ทางเลือก เป็นพารามิเตอร์ หลักสำหรับ การคำนวณราคา ของการประกัน อุบัติเหตุ ที่ระบุ ราคาของรถ ปัจจุบันขึ้นอยู่กับชนิด ของรถ และ อายุของมัน บริษัท ประกันภัย ที่ สนใจ ในสภาพ ปัจจุบัน หนังสือ บริการหรือ ไมล์สะสม ของเขา บริษัท ประกันภัย ไม่ได้ เริ่มต้น การประกัน สำหรับรถยนต์ ที่มีอายุมากกว่า สิบปี ประเทศที่เป็น ในขณะที่อายุเฉลี่ย ของรถ สิบสองปี และ เป็นผู้ประกันตน โดยบังเอิญ ในสี่ของ รถยนต์ทุกคัน ในประเทศ ส่วนใหญ่ของ บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ก็จะไม่ ทำประกัน ที่มีอายุมากกว่า สิบปี นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ ควร ประกัน ดังกล่าวไม่ ได้จ่ายเงิน เพราะภายใต้ เงื่อนไขมาตรฐาน หลังจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ มักจะได้รับ จำนวนเงินที่ มีขนาดเล็กกว่า การประกัน จ่าย เมื่อเวลาผ่านไป

หากคุณได้รับรถ ใหม่ จะจ่ายให้ เจรจาต่อรอง การประกัน อย่างเต็มรูปแบบ ของความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการ ประกัน ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ป่าเถื่อนและ การโจรกรรม ความเสี่ยงที่ แต่ละคนสามารถ แยก เป็นผู้ประกันตน แน่นอนถ้า บางส่วนของ คุณไม่เสี่ยง อย่างจริงจัง กลัว การรวมกัน เป็นที่นิยม ประกอบด้วย การทำลาย ของรถ เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเสียหายต่อ รถใน อุบัติเหตุจราจร สำหรับรถยนต์ ที่เก่ากว่า ห้า ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างมาก ลดความเสี่ยงของ การขโมย และไดร์เวอร์ หลังจากทั้งหมด มันไม่ ถู ไม่เรื่องมาก น้อย ก็จะแนะนำให้ ซื้อประกัน ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ ร่วมกับ สูงขึ้น ที่รถ ทุกวัน ที่จอดอยู่ ใน โรงจอดรถ ล็อคหรือ เตรียมพร้อม ที่จอดรถ ไม่อาจดูเหมือน ประกัน ที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับ ป่าเถื่อนและ ขโมย ของรถ เพราะมันเป็น ที่ไม่จำเป็น และมีราคาแพง ตั้งแต่ รถ ถูกล็อค หรือ ดูแล เมื่อ เวลา ได้ ผ่านไปนับตั้งแต่การประกัน ยานพาหนะ ฉุกเฉิน จะจ่ายให้ มีการตรวจสอบ สิ่งที่เป็น ราคาปัจจุบันของ รถเพราะมันเป็น เวลาที่ผ่านไปลดลง ค่อนข้าง และถ้า มันมีอยู่แล้ว อย่างมีนัยสำคัญ ต่ำกว่า ในช่วงเวลา ของการประกัน อุบัติเหตุสรุป อาจจะ จ่าย เงินมากเกินไป ที่จะหลอมรวม สถานการณ์เกิดขึ้น เรียกว่า

ใน กรณีที่มีการ เรียกร้องเพราะ คุณจะได้รับ ราคาในตลาดของรถ หลังจากหัก การมีส่วนร่วม ที่ตกลงกันไว้ เพราะ คุณจะจ่าย โดยไม่จำเป็น มากขึ้น กว่าที่คุณ อาจจะ เคยได้รับ ตามมา ด้านหลัง ประกันอุบัติเหตุ จะ เจรจาต่อรองกับ หักลดหย่อน ที่เลือก และมันเป็นเรื่อง การมีส่วนร่วม ดังกล่าวซึ่ง ตลอดเวลา ที่พูดคุย เกี่ยวกับสิ่งที่ ? นี่คือจำนวนเงิน ที่ คนขับรถ ใน กรณีที่มีการ เรียกร้องเงิน จากเธอ ตั้งแต่ การประกัน อยู่ ที่คุณ ได้รับค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน ค่าเสียหาย ที่เกิน หัก โดยทั่วไป เรา สามารถพูดได้ว่าสูงหักราคา ของการประกันที่ต่ำกว่า แต่ ไม่ได้ประกันตน ต่อ รอยขีดข่วน เล็กน้อยและ ถลอก ที่ เกิดความเสียหาย ขึ้น แล้วได้รับ ค่าตอบแทน กลับมา น้อย บริษัท ประกันภัยอาจต้อง ชดใช้เงิน ค่าใช้จ่าย ที่ ถูกส่งไปยัง ลูกค้าเมื่อ ลูกค้า เกิดความเสียหายทำโดยเจตนา หรือ ขับรถ ที่ได้ รับการอนุมัติ ความสามารถทางเทคนิคในการดำเนินงาน ความเสี่ยง จากการฟื้นตัวของ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวยัง แสดงให้ คนขับรถ ดังกล่าวที่ ไม่มีเหตุผล ธรรม ปฏิเสธที่จะ ส่งไปยัง การทดสอบ สำหรับ การปรากฏตัวของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาเสพติด อื่น ๆ ใน เลือดซึ่ง ดำเนินการ ตำรวจหรือถ้าคุณ ล้มเหลวที่จะ รายงาน ความเสียหายที่ ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดอุบัติเหตุหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ยานพาหนะ เกินกว่า ที่ ผลรวมของ