การยกเลิก ในช่วงต้น ของการประกันชีวิต อาจ ไม่จ่ายเงิน

● 07. 09. 2014

หากคุณมี ที่บางส่วนของ บริษัท ประกัน ได้ลงนามใน การประกันชีวิต และต้องการที่จะ เลือกออกจาก ข้อตกลง นี้แล้วคุณ จะต้องระมัดระวัง ในสิ่งที่คุณ จริงประดิษฐานอยู่ ใน สนธิสัญญาการยกเลิก ในช่วงต้น ของการประกันชีวิต ไม่เคย จ่ายออก ประกันชีวิตที่เกิดขึ้นจริง อย่างแน่นอน ไม่ได้เป็นสิ่ง ที่ไม่ดีเพราะ ใน โลกที่วุ่นวาย วันนี้คุณ ไม่เคยรู้ว่า สิ่งที่สามารถ เกิดขึ้นกับเขา เพื่อ ประกอบการพิจารณา เพื่อให้แน่ใจว่า คนใกล้ชิด แน่นอนไม่ได้ โง่ ตาม มุมมองที่ สถิติ การประกันชีวิต ที่ให้ไว้ เพียงประมาณ หกสิบ เปอร์เซ็นต์ของ ประชากรของประเทศซึ่ง ไม่ได้เป็นจำนวน ที่สูง คน ที่ไม่มีประกัน มักจะ อาศัยหลักในการ สำรอง ทางการเงิน ที่มีอยู่

ก่อนที่จะออก ประกันชีวิต จะคุ้มค่า อย่างเห็นได้ชัด ที่จะต้องพิจารณา ปัจจัยหลายประการ วัตถุประสงค์หลัก ของการประกันชีวิต คือการ ครอบคลุมความเสี่ยง ของการเสียชีวิต ในการพิจารณา แต่ ยังยืน ตัวเลือกเพิ่มเติม อื่น ๆ ซึ่งเป็น ผลของการประกันอุบัติเหตุ หรือความพิการ ถ้า ความเสี่ยงเหล่านี้ ได้รับความคุ้มครอง อยู่แล้ว โดย ประกันชีวิต เบี้ยประกัน มักจะ ต่ำกว่า ถ้าคนพยายามที่จะ ประกัน มันแยกกัน เล็กน้อย ส่วน นโยบายการประกัน ที่นำเสนอใน นอกจากนี้ มีความแปรปรวน ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งสามารถ จะเป็นเพราะ ขอบเขต ของความคุ้มครอง ประกันภัย ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่น ผู้ให้บริการจะ ยัง พยายามที่จะ อัพเกรด ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

สำหรับ ความคุ้มครองที่ดี ของชนิดของ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม มักจะ แนะนำว่า 2-3 ครั้ง รายได้ประจำปี แม้ว่า การป้องกัน มี ประมาณ หกสิบ เปอร์เซ็นต์ของ ประชากรของประเทศแต่ การป้องกันยังไม่ เพียงพอ เพราะ การประกัน เป็นที่ตั้ง ส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะที่ มันสอดคล้องกับ ทุนประกัน สำหรับการตายของ ประมาณหนึ่งในสี่ ของล้านยูโรซึ่ง ไม่แน่นอน ตัวเลขที่ ประสบความสำเร็จ สามารถแก้ปัญหา ขาดแคลน รายได้ หนึ่ง ในสมาชิกของครอบครัว และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันเป็น ครอบครัวหนุ่มสาว ทุกคน แต่ สารภาพ มีวิถีชีวิตที่ แตกต่างกันและ ก็ยัง มีการปรับ ที่อยู่อาศัย ของพวกเขา เพราะ คุณไม่สามารถระบุ สภา ทั่วไป ใด ๆ ตามที่ จะได้รับการ คำนวณ ความคุ้มครอง ที่เหมาะ ในการกำหนด จำนวนเงิน ของการประกัน ที่จะ นำมาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อายุสถานะ สุขภาพและการ สมัครงาน ผู้คนก็ยัง ไม่ได้มี มุมมองที่สมบูรณ์ ของข้อเสนอ การตลาดและ ความรู้ ทำ ไม่ถูกต้อง อย่างสมบูรณ์ของข้อกำหนด พื้นฐานของ การทำสัญญาประกัน และไม่ได้ รู้ว่าสิ่งที่ จะจินตนาการถึง ประเภทต่างๆของ ความเสี่ยง หรือวิธีการ ดำเนินการเมื่อ มี จริงๆ ในโอกาส

ในเวลาเดียวกัน การทำความเข้าใจ สัญญา ในรายละเอียด ที่เล็กที่สุด ที่มีความสำคัญ มาก หนึ่งไม่ควร กลัวที่จะถาม คนที่ ทำสัญญาประกัน จะได้ข้อสรุป เพราะหลังจาก ทั้งหมด มันเป็น เงินจำนวนมากรวมทั้งความเสี่ยง ข้อมูล สำคัญ แน่นอน เงินมาก จริง สามารถคาดหวัง ของครอบครัว ในกรณี ของการตายของ คนหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งจะ ช่วยใน กรณีที่มี ความพิการและ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคนที่ ได้บอกเลิกสัญญา ถ้า ทุนประกัน ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ ชนิด ของการประนีประนอม ระหว่าง ความต้องการที่แท้จริง ของ ผู้เอาประกัน และเป็นไปได้ ทางการเงินของเขา จริง กรมธรรม์ประกันภัยจะ ไม่มีบัญชี ของ ความเสี่ยงที่ จริงจัง อาจเป็นอันตรายต่อ ความมั่นคงทางการเงิน ของครอบครัว มาก มักจะเป็นผล ของการป้องกัน ไม่เพียงพอคือความจริงที่ ว่าในกรณีของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างจริงจัง เงินทุนที่ ได้รับจาก ฟิวส์ ใต้ ชดเชยความสูญเสีย

แน่นอนมันเป็น ขนาดเล็ก แต่ดี กว่า การป้องกัน การประกัน ไม่มีเลย ข้อผิดพลาดร้ายแรง หมายถึง การเลิกจ้าง ก่อนกำหนดของ สัญญาซึ่ง มักจะ คนที่ สูญเสีย รายได้ ถาวรของพวกเขา และไม่ได้ มีเงินมากพอ จึงพยายามที่จะ บันทึก ที่คุณก็ ไม่สามารถ เป็น ตัวเลือกที่เหมาะ เป็นผลมาจาก การเลิกจ้าง เริ่มต้นของการ มีนโยบายที่ แน่นอน การหายตัวไปของ ความคุ้มครองแต่ ในหลายกรณี ความสูญเสีย ทางการเงินโดยตรง ทุกคน จึง ควรรู้ ประกันที่ เป็นผลิตภัณฑ์ ในระยะยาว เมื่อมีคน มา จะได้รับเงินทันที ควรเริ่มต้น ที่จะจัดการกับ บริษัท ประกันภัย ของพวกเขา เช่นเคย คุ้มค่ามากขึ้น เพื่อใช้สำหรับการ ระงับการ จ่ายเงินหรือ การลดลงของ พรีเมี่ยมกว่า รบกวนฟิวส์ ทั้ง บางครั้ง ฟิวส์ สามารถ ชำระคืน ได้เฉพาะใน เวลาที่ ขัดจังหวะ จากมุมมองของ ทั่วโลก อย่างแน่นอน สามารถแนะนำ การซื้อ ประกันชีวิต นี้จะช่วยให้ คนที่ อยู่ใกล้ที่สุดใน กรณีที่มี เหตุการณ์ที่น่าเศร้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างแน่นอน